Teideal - Logainmneacha Ghaoth DobhairBaile
Learscáil
a
Léarscáil de Ghaoth Dobhair
o o o
Paróiste Ghaoth Dobhair Na Bailte Fearainn Na hOileáin
Gaoth Dobhair
o
o
o
o
 

Sloitheán

Sluíghteán .i. ‘a swallow hole’ an míniú a bheir Seán Ó Donnabháin ar an ainm seo agus ní i bhfad ar seachrán a bhí sé ar chor ar bith. Leagan de loitheán .i. poll uisce, nó slodán nó lodán atá i Sloitheán.

Radharc ar na hoileáin.

 
     
o
o   k   o
0 Cumann Staire agus Seanchais Ghaoth Dobhair, Srath na Corcra, Doire Beag, Tír Chonaill, Éire.
Fón: +353 (0)74 9532208 | Ríomhphost: bealoideas1@gmail.com
o o
o o o o o