Teideal - Logainmneacha Ghaoth DobhairBaile
Learscáil
a
Léarscáil de Ghaoth Dobhair
o o o
Paróiste Ghaoth Dobhair Na Bailte Fearainn Na hOileáin
Gaoth Dobhair
o
o
o
o
 

Muine Dubh

Níl an t-ainm seo i ngnáth úsáid mórán; An Machaire Loiscthe an t-ainm coitianta a bheirtear ar an bhaile fearainn anois. Meenaduff an leagan Béarla atá ar an logainm seo rud a chuir Ó Donnabháin ar seachrán nó shíl sé gur mín a bhí sa chéad chuid den ainm: Mine dubh ‘Black misk or green field’ atá aige san ainmleabhar. Ach is muine atá sa chaint agus Mínnyduff atá ar léarscáil McCrea, rud a freagraíonn níos fearr do mhuine ná do mhín. Talamh íseal nó lagán atá sa Mhuine Dhubh agus sílim go bhfóirfeadh an chiall ‘thicket’ don ainm ná an chiall ‘droim’.

Muine Dubh ó Rinn na Feirste.

 
     
o
o   k   o
0 Cumann Staire agus Seanchais Ghaoth Dobhair, Srath na Corcra, Doire Beag, Tír Chonaill, Éire.
Fón: +353 (0)74 9532208 | Ríomhphost: bealoideas1@gmail.com
o o
o o o o o