Teideal - Logainmneacha Ghaoth DobhairBaile
Learscáil
a
Léarscáil de Ghaoth Dobhair
o o o
Paróiste Ghaoth Dobhair Na Bailte Fearainn Na hOileáin
Gaoth Dobhair
o
o
o
o
 

Mín an Iolair

Ainm eile atá furast a thuigbheáil. Caithfidh sé go mbíodh an t-iolar le feiceáil nó b’fhéidir ag déanamh nead anseo i bhfad ó shoin.

Clog an Aifrinn i Mín an Iolair.

 
     
o
o   k   o
0 Cumann Staire agus Seanchais Ghaoth Dobhair, Srath na Corcra, Doire Beag, Tír Chonaill, Éire.
Fón: +353 (0)74 9532208 | Ríomhphost: bealoideas1@gmail.com
o o
o o o o o