Teideal - Logainmneacha Ghaoth DobhairBaile
Learscáil
a
Léarscáil de Ghaoth Dobhair
o o o
Paróiste Ghaoth Dobhair Na Bailte Fearainn Na hOileáin
Gaoth Dobhair
o
o
o
o
 

An Luinneach

Limagh (leg. Linnagh), Sur. Ult (1608); Lenagh, Civil Survey (1654); Luinneach ‘abounding in blades’, Seán Ó Donnabháin.

De réir cosúlachta, shíl Ó Donnabháin go raibh baint ag an ainm seo le lann míniú a mhothaigh mé féin ag daoine eile. Ach is é mo bharúil gur mó an seans gurb é an focal loingeach atá anseo, focal a mhínítear i bhFoclóir Uí Dhónaill mar ‘quaqmire’. Tá claonadh sa chaint -ing- a rá mar -inn- rud a mhíneodh foghrú an ainm; mar shampla, deirtear dinneadh in áit dingeadh, fairsinn in áit fairsing. Tig an focal seo loingeach ón fhocal long a chiallaíonn ‘slugaire’ nó ‘poll slogtha’. Tá an focal long le fáil sa chaint sa dara cuid de scraith loinge.

Radharc ar Chnoc Fola sna 1930í.

 
     
o
o   k   o
0 Cumann Staire agus Seanchais Ghaoth Dobhair, Srath na Corcra, Doire Beag, Tír Chonaill, Éire.
Fón: +353 (0)74 9532208 | Ríomhphost: bealoideas1@gmail.com
o o
o o o o o