Teideal - Logainmneacha Ghaoth DobhairBaile
Learscáil
a
Léarscáil de Ghaoth Dobhair
o o o
Paróiste Ghaoth Dobhair Na Bailte Fearainn Na hOileáin
Gaoth Dobhair
o
o
o
o
 

An Chorrmhín

Cor mhín - ‘a smooth round hill’ an míniú a thug Seán Ó Donnabháin ar an ainm seo ach ní raibh an ceart aige sa chás seo. Ar an chéad shiolla den ainm a bhíonn an t-aiceann i dtólamh sa chaint rud a bheir le fios gur cheart é a scríobh mar aon fhocal amháin. Comhfhocal den aidiacht corr agus an t-ainmfhocal mín atá san ainm. Tá mín iontach coitianta sa taobh seo tíre agus pléitear thíos é. Is iomaí ciall atá leis an aidiacht corr agus bheadh sé deacair a rá cé acu ceann ab fhoirstiní anseo – ‘éagothrom’ b’fhéidir.

Lód mónadh dá iompar chun an bhaile ag gasúir óga, c 1930í.

 
     
o
o   k   o
0 Cumann Staire agus Seanchais Ghaoth Dobhair, Srath na Corcra, Doire Beag, Tír Chonaill, Éire.
Fón: +353 (0)74 9532208 | Ríomhphost: bealoideas1@gmail.com
o o
o o o o o