Teideal - Logainmneacha Ghaoth DobhairBaile
Learscáil
a
Léarscáil de Ghaoth Dobhair
o o o
Paróiste Ghaoth Dobhair Na Bailte Fearainn Na hOileáin
Gaoth Dobhair
o
o
o
o
 

An Bun Beag

Bun na hAbhna a bheirtear ar an cheantar thart ar bhun abhainn na Cláideadh agus is é sin an bun atá i gceist san ainm. Bhí dhá bhun ann is cosúil, ceann beag agus ceann mór. Bun Ghaoth Dobhair a bhí ar an cheann mhór is cosúil, idir Inis Sionnaigh agus An Pointe, an áit a dtéadh An Gaoth i bhfarraige sular bhris An Caineál amach idir Inis Sionnaigh agus an tír. Maireann an t-ainm sa logainm Oileán Bhun Ghaoth Dobhair.

Níl ach 65 acra i mbaile fearainn an Bhuna Bhig agus tá sé ar an cheann is lú sa pharóiste. An áit a dtugann siad An Bun Beag air sa lá atá inniu ann, is é sin thart ar an Chroisbhealach, is i mbaile fearainn Mhachaire Chlochair atá sé sin. Sampla eile de leathnú logainm.

An Bun Beag

 
     
o
o   k   o
0 Cumann Staire agus Seanchais Ghaoth Dobhair, Srath na Corcra, Doire Beag, Tír Chonaill, Éire.
Fón: +353 (0)74 9532208 | Ríomhphost: bealoideas1@gmail.com
o o
o o o o o